Jsem absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské a jako překladatelka na volné noze působím od roku 1995. Koncem 90. let jsem pak byla přizvána českou agenturou, která vyhrála výběrové řízení na překlady acquis EU před přistoupením ČR k Evropské unii, abych se podílela na vyhotovování českých překladů. S touto agenturou jsem pak spolupracovala až do roku 2003, kdy byla vypsána první výběrová řízení orgánů EU, kterých jsem se rozhodla sama zúčastnit. Od té doby pracuji téměř výhradně pro orgány EU, především pro Evropskou komisi. Specializuji se především na odborné překlady v technické, ekonomické a právní oblasti.

Od roku 2000 jsem členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů a v roce 2012 jsem byla zvolena členkou Rady pro Moravu. Od roku 2007 jsem členkou Společnosti německého jazyka.

V roce 2012 a 2013 jsem byla finalistkou krajského kola soutěže Živnostník roku v Moravskoslezského kraje.

09/2013 – 12/2015 Businnes Institut – Executive LLM - Commercial Law
04/2007 – 06/2007 UK Praha, Právnická fakulta – Navazující kurz k doplňkovému studiu pro tlumočníky/překladatele – anglický jazyk
09/2002 – 04/2003 UK Praha, Právnická fakulta – Doplňkové studium pro tlumočníky/překladatele – anglický jazyk
09/2001 – 04/2002 UK Praha, Právnická fakulta – Doplňkové studium pro tlumočníky/překladatele – německý jazyk
10/1997 – 01/1999 VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, postgraduální studium, kurzy: makroekonomie, mikroekonomie, metody kvantitativní analýzy, podnikatelství, management a marketing
09/1984 – 06/1988 VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická VŠ diplom - titul Ing.
01/2010 Kondiční kurz překladu pro pokročilé - angličtina
11/2003 Česká rada pro tlumočení a překlad – překladatelská zkouška z anglického do českého jazyka
03/1994 – 05/1994 Kurz účetnictví
11/1989 Státní jazyková zkouška z německého jazyka
06/1994 – dosud Free-lance, živnostenský list s předmětem podnikání: překladatelská činnost
V r. 2018 uzavření smlouvy na překladatelské služby s OECD
Od r. 2004 překlady pro instituce EU
Od r. 2000 překlady právních předpisů EU
Specializace: právní předpisy EU, ekonomika, finance, management, marketing, celnictví, smlouvy, výroční zprávy, výběrová řízení, katalogy, manuály, stavebnictví, odborné technické texty
Překlady z/do německého a anglického jazyka a z polského jazyka
Členství v profesních organizacích: Jednota tlumočníků a překladatelů – od r. 2000, od r. 2012 členka Rady pro Moravu
Společnost německého jazyka od r. 2007
11/1992 – 06/1994 Mateřská dovolená, externí spolupráce se zaměstnavatelem Ingstav Ostrava, a.s.
09/1988-11/1992 Ingstav Ostrava, a.s.
04/92 – 11/92 Senior Officer, Obchodní oddělení – kontakty se zahraničními zákazníky a dodavateli, příprava propagačních materiálů, PR, příprava a účast na specializovaných veletrzích atd.
09/90 – 04/92 Officer, Obchodní oddělení – překlady obchodní korespondence, obchodních a technických textů, výročních zpráv, dokumentace k výběrovým řízením atd. 09/88 – 09/90 Assistant, Ekonomické oddělení – zpracování finančních výkazů, kontrola rozpočtu, příprava ročních uzávěrek atd.

Reference a jiné dokumenty

Zde naleznete část mých referencí a certifikátů.

Služby

Překlady

Nabízím právní, ekonomické, technické i jiné překlady z angličtiny,němčiny, polštiny a slovenštiny do češtiny a z češtiny do angličtiny a němčiny.

Aj, Nj, Pl, Sl → Čj
Čj → Aj, Nj

Angličtina

aktivní znalost, překladatelská zkouška, dlouhodobé zkušenosti s překlady z/do jazyka

Němčina

aktivní znalost, státní všeobecná jazyková zkouška, dlouhodobé zkušenosti s překlady z/do jazyka

Polština

pasivní znalost, zkušenosti s překlady odborných technických textů

Jazykové korektury

Revize textů


Při vyhotovování překladů používám Word, Excel, Power Point nebo také CAT nástroj SDL Trados Studio 2014.

Cena: dohodou - v závislosti na odbornosti, objemu, termínu...

Jsem plátcem DPH. Moje IČ je 60959495 a číslo mého živnostenského listu je č.j.: 99/637556/3169/Kr

Kontakt

Monika Martinková

Kontaktní údaje

 • martinkova@translation-service.cz
 • Mobil: 777 157 503
  Telefon: 596 410 709
 • Monika Martinková
  Vrchlického 6/1484
  Havířov PSČ 736 01
 • IČ: 60959495
 • Číslo živnostenského listu č.j.: 99/637556/3169/Kr